Afvalzone Evert Slager
Craft Ster van Zwolle

Craft Ster van Zwolle

Twee afvalzones langs het parcours

Evert Slager: dumpplaatsen…

De organiserende Stichting Sport Evenementen heeft na de ’bevoorrading van de renners’ op de Ceintuurbaan direct na de bocht een gemarkeerde afvalzone langs de Oude Meppelerweg en Kranenburgweg. Oók ongeveer 20 kilometer voor de finish, kort voor het opdraaien van de Zande, is een afvalzone.

Secretaris Evert Slager van de organiserende Stichting Sport Evenementen zegt dat het niet van deze tijd is dat renners bidons, plastic verpakkingen en ander afval langs het parcours in de berm dumpen. ”We hebben daarom langs het parcours enkele dumpplaatsen ingericht en ruimen daar na afloop het afval op.” De afvalzones worden aangegeven met bordjes ’start waste zone’ en ’end waste zone’.