Ster van Zwolle

Ster van Zwolle

Wedstrijdreglement 61ste Craft Ster van Zwolle

1De 61ste Internationale Craft Ster van Zwolle, hierna te noemen de wedstrijd, wordt zaterdag 16 oktober 2021 georganiseerd door de Stichting Sport Evenementen, hierna te noemen de organisatie. De organisatie is ook houder van de wedstrijdlicentie en in het bezit van de benodigde vergunningen. De licentie en vergunningen zijn te zien op het secretariaat van de organisatie: Waterliniestraat 75, 8043 ZW Zwolle, tel. +31 38 376 5511 of GSM +31 6 5349 6103.
2De wedstrijd maakt deel uit van de Europe Tour en de Holland Cup, een internationale wielercompetitie in Nederland. Zes Nederlandse UCI 1.2 koersen slaan de handen hiervoor ineen. De Holland Cup kent een individueel en een ploegenklassement. Voor het algemene klassement wordt een leiderstrui uitgereikt. De huldiging voor de Holland Cup is aansluitend op de reguliere huldiging van de Craft Ster van Zwolle
3De wedstrijd is geklasseerd in categorie 1.2 UCI Europe Tour en volgens het UCI-reglement zijn derhalve de volgende UCI-punten te verdienen voor de UCI Wereldranking Europe Tour: 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3, 3, 3 (eerste tien aankomenden)
Punten Holland Cup: 1. 100 punten; 2. 80 punten; 3. 70 punten; 4. 60 punten; 5. 50 punten; 6. 40 punten; 7. 36 punten; 8. 32 punten; 9. 30 punten; 10. 28 punten; 11. 26 punten; 12. 24 punten; 13. 22 punten; 14. 20 punten; 15. 18 punten; 16. 16 punten; 17. 14 punten. Vanaf 18 (13 punten) krijgt iedere volgende renner 1 punt minder tot 1 punt voor nummer 30.
4Aan deze wedstrijd wordt deelgenomen door Nederlandse en buitenlandse UCI Continental teams, UCI professionele continentale teams uit eigen land, UCI buitenlandse professionele continental teams (max. 2), nationale teams, regionale teams en clubploegen
5Teams kunnen deelnemen aan deze wedstrijd met minimaal vijf en maximaal zeven renners (afstand 194.5 km na de neutralisatie)
6Inschrijving via: Cycling Service BV, Hoofdstraat 8, 5109 AC ’s Gravenmoer (Holland)
7De wedstrijd wordt verreden volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en instructies van de KNWU en de UCI. Er wordt gestraft volgens de regels van de UCI
8De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de route, reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, KNWU en de organiatie
9Als in de reglementen gesproken wordt over de permanence wordt bedoeld Landstede, Dokterspad 2, 8025 AW Zwolle. De permanence is geopend van 08.15 tot 18.00 uur
10De uitgifte van rugnummers en framenummes is in de permamence (Landstede, Dokterspad 2) van 08.30 uur tot 09.30 uur. De ploegleider neemt de rugnummers in ontvangst en toont daarbij z'n eigen licentie en geeft de licenties van de renners af
11In verband met corona zijn er geen kleedkamers en douches beschikbaar
12De ploegleidersvergadering is om 10.00 uur in de permanence. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ploegleiders ook het volgnummer voor de auto
13De juryvergadering is om 10.30 uur in de permanence en direct na afloop van de wedstrijd
14De apparatuur voor de radio-communicatie wordt naast de hoofdingang van de permanence uitgereikt vanaf 9.45 uur. Na afloop van de wedstrijd dient de apparatuur op dezelfde plaats zo snel mogelijk weer ingeleverd te worden. De aparatuur werkt op 12V DC. 24V DC is niet toegestaan
15De frequentie van 'Radio Tour' is 155.9375 Mhz
16Officiële volgwagens, uitgerust met radio-apparatuur en KNWU-strips, stellen zich op voor gezamenlijk vertrek naar de start. Zorg dat u op tijd bent en volg de instructies van de jury, organisatie en politie op. De KNWU-strips worden verstrekt door de organisatie en/of de wedstrijdleider. Volgwagens die zonder toestemming van de jury of organisatie plaats nemen in de karavaan worden na overleg door de jury verwijderd door de politie
17De definitieve startlijst is beschikbaar vanaf 11.45 uur (of eerder indien mogelijk) in de permanence en bij de start op het Grote Kerkplein in de Zwolse binnenstad
18Vanaf 11.30 uur tot 11.55 uur kunnen de renners de startlijst tekenen bij het officiële startpunt op het Grote Kerkplein in de Zwolse binnenstad
19De renners volgen de instructies van de microfonist op. De start is op het Grote Kerkplein in de Zwolse binnenstad
20De start is om 12.00 uur precies. Alle renners zijn verplicht 15 minuten voor de start aanwezig te zijn op het Grote Kerkplein, voorzien van het rugnummer. Ook het framenummer dient correct gemonteerd te zijn
21De wedstrijd begint officieel na 3.5 kilometer neutralisatie.
22Er zijn twee neutrale materiaalwagens en een neutrale materiaalmotor in de wedstrijd. Geleend materiaal vanuit de neutrale auto’s/motor dient na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk (binnen een half uur) weer ingeleverd te worden
23De twee bezemwagens (bouwbedrijf Beverwijk) zijn herkenbaar aan de bezems op de auto
24De renners en begeleiders zijn verplicht alle instructies van de politie, jury, officials en de organisatie op te volgen. Negeren van de instructies kan een startverbod of diskwalificatie tot gevolg hebben
25Op zoveel mogelijk gevaarlijke punten worden door de organisatie verkeersregelaars met een gele vlag en een fluitje geposteerd. Van de renners wordt verwacht dat ze op deze plekken voorzichtig zijn
26Tijdens de wedstrijd zijn de normale verkeersregels van toepassing. Dit betekent onder andere ook rotondes rechts 'nemen'
27De ravitaillering is na 67.4 km. Begin en eind wordt rechts van de weg aangegeven met borden 'start feed zone' en 'end feed zone'
28200 meter voor de finish slaan auto's die niet door de finish mogen rechtsaf de Dokter Spanjaardweg op
29De finish is op de Ceintuurbaan in Zwolle om ongeveer 16.34 uur
30In overeenstemming met art. 1.2 112 van de UCI reglementen komen binnen twee minuten na de finish de volgende renners op het podium voor de huldiging:
de eerste drie aankomenden
de strijdlustigste renner (Fedor den Hertog-trofee)
eindwinnaar Holland Cup 2021
eindwinnaar ploegenklassement Holland Cup 2021
De renners moeten zich daarna ook beschikbaar houden voor een eventuele persconferentie
31Dichtbij de finish zijn alleen mensen toegestaan met een speciale accreditatie
32Het anti-dopingreglement van de UCI is volledig van toepassing op deze wedstrijd. De anti-dopingcontrole vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in de permanence (Landstede, Dokterspad 2, 8025 AW Zwolle)
33Het prijzenschema is UCI 1.2, dat wordt uitbetaald door Cycling Service
34Er wordt een tijdslimiet van 8% gehanteerd op de tijd van de eerste renner. Deze tijdlimiet kan door de jury, in overleg met organisatie en politie, worden verhoogd of verlaagd
35In alle gevallen waarin de reglementen van de UCI, KNWU of deze Technische Gids niet voorzien beslist de jury over wedstrijdtechnische zaken òf de organisatie
36De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade van renners, begeleiders, volgers of derden voorafgaand, tijdens of na afloop van de wedstrijd