Craft Ster van Zwolle

Craft Ster van Zwolle

Wedstrijdreglement 60ste Craft Ster van Zwolle

 1. De 60ste Internationale Craft Ster van Zwolle, hierna te noemen de wedstrijd, wordt zaterdag 29 februari 2020 georganiseerd door de Stichting Sport Evenementen, hierna te noemen de organisatie. De organisatie is ook houder van de wedstrijdlicentie en in het bezit van de benodigde vergunningen. De licentie en vergunningen zijn te zien op het secretariaat van de organisatie: Postbus 150, 8090 AD Wezep, tel. +31 38 376 5511 of GSM +31 6 5349 6103.
 2. Aan deze wedstrijd wordt deelgenomen door Nederlandse en buitenlandse UCI Continental teams, 10 gepromoveerde club (combinatie) selecties uit de Club- en Topcompetitie 2019, aangevuld met vijf buitenlandse clubteams.
 3. Teams kunnen deelnemen met minimaal vijf en maximaal zeven renners aan deze wedstrijd (afstand 180 km na de neutralisatie).
 4. Inschrijving via: Cycling Service BV, Hoofdstraat 8, 5109 AC ’s Gravenmoer (Holland)
 5. De wedstrijd wordt verreden volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en instructies van de KNWU en de UCI. Er wordt gestraft volgens de regels van de UCI.
 6. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de route, reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, KNWU en de organisatie.
 7. Als in de reglementen gesproken wordt over de permanence wordt bedoeld Landstede, Dokterspad 2, 8025 AW Zwolle. De permanence is geopend van 08.15 tot 18.00 uur.
 8. De uitgifte van rugnummers en framenummes is in de permamence (Landstede, Dokterspad 2) van 08.30 uur tot 09.30 uur. De ploegleider neemt de rugnummers in ontvangst en toont daarbij z’n eigen licentie en geeft de licenties van de renners af.
 9. Kleedkamers en douchegelegenheid is in de permanence (Landstede, Dokterspad 2, 8025 AW Zwolle). Masseren is niet toegestaan in de kleedkamers, wel in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes. De renners houden de kleedruimte en doucheruimte schoon en deponeren afval in de daarvoor bestemde bakken.
 10. De ploegleidersvergadering is om 10.00 uur in de permanence. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ploegleiders ook het volgnummer voor de auto.
 11. De juryvergadering is om 10.30 uur in de permanence en direct na afloop van de wedstrijd.
 12. De apparatuur voor de radio-communicatie wordt naast de hoofdingang van de permanence uitgereikt vanaf 9.45 uur. Na afloop van de wedstrijd dient de apparatuur op dezelfde plaats zo snel mogelijk weer ingeleverd te worden. De aparatuur werkt op 12V DC. 24V DC is niet toegestaan.
 13. De frequentie van ‘Radio Tour’ is 155.9375 Mhz
 14. Officiële volgwagens, uitgerust met radio-apparatuur en KNWU-strips, stellen zich op voor gezamenlijk vertrek naar de start. Zorg dat u op tijd bent en volg de instructies van de jury, organisatie en politie op. De KNWU-strips worden verstrekt door de organisatie en/of de wedstrijdleider. Volgwagens die zonder toestemming van de jury of organisatie plaats nemen in de karavaan worden na overleg door de jury verwijderd door de politie.
 15. De definitieve startlijst is beschikbaar vanaf 11.45 uur (of eerder indien mogelijk) in de permanence en bij de start op het Grote Kerkplein in de Zwolse binnenstad.
 16. Vanaf 11.30 uur tot 11.55 uur kunnen de renners de startlijst tekenen bij het officiële startpunt op het Grote Kerkplein in de Zwolse binnenstad.
 17. De renners volgen de instructies van de microfonist op. De start is op het Grote Kerkplein in de Zwolse binnenstad.
 18. De start is om 12.00 uur precies. Alle renners zijn verplicht 15 minuten voor de start aanwezig te zijn op het Grote Kerkplein, voorzien van het rugnummer. Ook het framenummer dient correct gemonteerd te zijn.
 19. De wedstrijd begint officieel na 3.2 kilometer neutralisatie.
 20. Er zijn twee neutrale materiaalwagens en een neutrale materiaalmotor in de wedstrijd. Geleend materiaal vanuit de neutrale auto’s/motor dient na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk (binnen een half uur) weer ingeleverd te worden.
 21. De twee bezemwagens (bouwbedrijf Beverwijk) zijn herkenbaar aan de bezems op de auto.
 22. De renners en begeleiders zijn verplicht alle instructies van de politie, jury, officials en de organisatie op te volgen. Negeren van de instructies kan een startverbod of diskwalificatie tot gevolg hebben.
 23. Op zoveel mogelijk gevaarlijke punten worden door de organisatie verkeersregelaars met een gele vlag en een fluitje geposteerd. Van de renners wordt verwacht dat ze op deze plekken voorzichtig zijn.
 24. Tijdens de wedstrijd zijn de normale verkeersregels van toepassing. Dit betekent onder andere ook rotondes rechts ‘nemen’.
 25. De ravitaillering is tussen 73.2 en 73.6 km. Begin en eind wordt rechts van de weg aangegeven met borden ‘begin verzorging’ en ‘eind verzorging’.
 26. 200 meter voor de finish slaan auto’s die niet door de finish mogen rechtsaf de Dokter Spanjaardweg op.
 27. De finish is op de Ceintuurbaan in Zwolle om ongeveer 16.10 uur.
 28. In overeenstemming met art. 1.2 112 van de UCI reglementen komen binnen twee minuten na de finish de volgende renners op het podium voor de huldiging:
  – de eerste drie aankomenden
  – de strijdlustigste renner
  De renners moeten zich daarna ook beschikbaar houden voor een eventuele persconferentie.
 29. Dichtbij de finish zijn alleen mensen toegestaan met een speciale accreditatie.
 30. Het anti-dopingreglement van de UCI is volledig van toepassing op deze wedstrijd. De anti-dopingcontrole vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in de permanence (Landstede, Dokterspad 2, 8025 AW Zwolle).
 31. Het prijzenschema is UCI 1.2, dat wordt uitbetaald door Cycling Service.
 32. Er wordt een tijdslimiet van 8% gehanteerd op de tijd van de eerste renner. Deze tijdlimiet kan door de jury, in overleg met organisatie en politie, worden verhoogd of verlaagd.
 33. In alle gevallen waarin de reglementen van de UCI, KNWU of deze Technische Gids niet voorzien beslist de jury over wedstrijdtechnische zaken òf de organisatie.
 34. De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade van renners, begeleiders, volgers of derden voorafgaand, tijdens of na afloop van de wedstrijd.
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram