Craft Ster van Zwolle

Craft Ster van Zwolle

Reglement TOPCOMPETITIE 2020

1 | De Topcompetitie 2020 wordt als gesloten competitie verreden onder auspiciën van de KNWU.

Aan deze competitie wordt deelgenomen door 5 Nederlandse UCI Continental teams, 10 gepromoveerde club (combinatie) selecties uit de Club- en Topcompetitie 2019, aangevuld met 5 Belgische clubteams. Daarnaast zijn er 3 wildcards waarvan de organisator er 1 mag vergeven en Stichting Topcompetitie de resterende 2.

 

2 | Voorwaarden

Op grond van reglementsartikel 1.1.046.09 geldt voor club(combinatie) selecties die uitkomen in de Topcompetitie, dat zij zich jaarlijks dienen te laten erkennen. Voor 15 januari 2020 dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

·         De selectie moet beschikken over;
·         Een gelicentieerde wielertrainer 3.
·         Een gelicentieerde ploegleider(s). deze functie kan ook door de trainer worden ingevuld.
·         Een soigneur met een licentie.
·         Een gelicentieerde mecanicien.

·         Het inschrijfgeld (via nota Stichting Topcompetitie) moet zijn voldaan en betreft € 3.000,-,  € 2.000,-  en € 1.750,- excl btw voor res. NL Continental team, Belgische Clubs en NL Clubs. Note: er komt dus 21% btw bovenop de genoemde bedragen.

De ploegen stemmen in bij de inschrijving vooraf, om deel te nemen aan alle wedstrijden in de Topcompetitie, echter de NL Continental Teams mogen 2 wedstrijden overslaan, mits voor 15 december 2019 aangegeven bij Stichting Topcompetitie. Indien een ploeg – behoudens de op voorhand geaccordeerde absentie – wegblijft bij één van de wedstrijden, wordt de ploeg en zijn renners verwijderd uit het klassement. Ook mag deze ploeg niet meer deelnemen aan de resterende Topcompetitiekoersen in het jaar. Indien een ploeg met minder dan het voorgeschreven aantal renners ( 5 bij een klassieker en 3 bij een tijdrit) aan de start verschijnt bij één van de wedstrijden, mag deze ploeg niet van start gaan. Tevens wordt de ploeg en zijn renners verwijderd uit het klassement. Ook mag deze ploeg niet meer deelnemen aan de resterende Topcompetitiekoersen in het jaar.

 

3 | Inschrijfgelden

De toegelaten ploegen tot de Landelijke Topcompetitie dienen het inschrijfgeld aan Stichting Topcompetitie te betalen vóór 10 januari 2020.

 

4 | Prijzengeld

Prijzenschema E (m.u.v. de Craft Ster van Zwolle UCI 1.2, conform de UCI reglementen) volgens een aangepast schema waarbij enkel de eerste 20 prijzengeld ontvangen en de uitkeringen van plek 21 t/m 30 worden verdeeld over de nummers 1,2 en 3. De uitkering van prijzengelden loopt via Cycling Service. Meerdaagse koersen hanteren aan afwijkend schema en zullen dat in hun eigen reglement opnemen.

Aangepast prijzenschema E

1e € 250     11e € 40
2e € 170     12e € 40
3e € 120     13e € 40
4e € 80       14e € 35
5e € 65        15e € 35
6e € 55        16e € 35
7e € 50        17e € 30
8e € 45        18e € 30
9e € 45        19e € 30
10e € 45       20e € 30

5 | Aanmelden

De selecties dienen vóór 15 januari 2020 volledig en correct geregistreerd te worden in de database van Cycling Service.

 

6 | Aanleveren data en foto’s van renners

Alle 20 vaste teams dienen uiterlijk vrijdag 21 februari 2020 de benodigde data aan te leveren van alle renners die mee zullen doen aan de Topcompetitie. Het betreft de volgde 1 actuele portretfoto, naam en achternaam, UCI code en geboortedatum. Via mail naar redactie@topcompetitie.nu. De teams die deelnemen buiten mededinging (met wildcard) dienen uiterlijk 1 week voor deelname aan het event dezelfde data + foto’s te verstrekken van de deelnemende renners.

 

7 | Transponders

Bij alle wedstrijden zijn transponders verplicht. KNWU licentiehouders rijden met hun eigen – bij de KNWU geregistreerde – transponder. De KNWU jury zorgt voor transponders voor de buitenlandse renners.

 

8 | Ploegensamenstelling

Er wordt in alle wedstrijden gereden met maximaal 23 ploegen van maximaal 7 en minimaal 5 renners m.u.v. individuele tijdritten waar we max. 5 min. 3 renners hanteren. Deze ploegen kunnen samengesteld worden uit renners behorende tot de categorie Elite en Beloften (U23). In een ploegentijdrit wordt er gereden met maximaal 6 en minimaal 4 renners.

 

9 | Klassementen

Per wedstrijd wordt aan de hand van de wedstrijduitslag een competitieklassement opgemaakt voor het ploegenklassement, individueel algemeen klassement, beste jongere/U23, beste Clubrenner, Wattmeister en de beste klimmer.

 

10 | Ploegenklassement

Het competitieklassement voor ploegen komt tot stand door het opmaken van een ploegenklassement op basis van tijd, gebaseerd op de eerste drie renners in de uitslag van de aan de wedstrijd

deelnemende ploegen. Op grond van deze uitslag worden de punten voor de competitie toegekend aan de ploegen volgens onderstaand schema. Ploegen, ex aequo in het ploegenklassement, zullen worden gerangschikt op basis van de plaats uitslag van hun beste 3 renners. Is ook dan nog de stand gelijk, dan is de positie van de beste renner bepalend. Indien minder dan 15  ploegen met minder dan  3 renners eindigen moeten voor de competitie, volgens dezelfde formule, de ploegen met 2 respectievelijk 1 renner in de uitslag meetellen. Indien de organisator een prijzenschema voor een ploegenklassement beschikbaar stelt dient dit volgens dezelfde formule (= internationaal reglement) te worden opgemaakt. Winnaar wordt de ploeg welke de meeste punten scoort in het totaal aantal wedstrijden waaraan, in het kader van de competitie, wordt deelgenomen. De punten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de uitslag van het ploegenklassement:

·         1e   plaats 50 punten                        11e plaats 17 punten          21e plaats 3 punten
·         2e   plaats 40 punten                        12e plaats 15 punten          22e plaats 2 punten
·         3e   plaats 36 punten                        13e plaats 13 punten          23e plaats 1 punten
·         4e   plaats 32 punten                        14e plaats 10 punten          24e plaats 0 punten
·         5e   plaats 30 punten                        15e plaats   9 punten          25e plaats 0 punten
·         6e   plaats 28 punten                        16e plaats   8 punten
·         7e   plaats 26 punten                        17e plaats   7 punten
·         8e   plaats 24 punten                        18e plaats   6 punten
·         9e   plaats 22 punten                        19e plaats   5 punten
·         10e plaats 20 punten                        20e plaats   4 punten

·         In geval in het klassement meer ploegen met een gelijk aantal punten eindigen wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. Het ploegenklassement wordt geschoond. Ploegen die deelnemen buiten mededingen worden niet opgenomen in het ploegenklassement. Alle renners van ploegen die zich voorafgaand aan de competitie hebben ingeschreven kunnen punten halen voor het ploegenklassement.

De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op www.topcompetitie.nu en de KNWU- website.

 

11 | Individueel klassement

Het competitieklassement voor individuele renners komt tot stand door opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners. Volgens onderstaand puntenschema ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende renners punten. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten heeft behaald na afloop van alle wedstrijden waaraan in het kader van deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van iedere competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt de leiderstrui gedragen in de wedstrijd.

De competitiepunten worden per wedstrijd als volgt toegekend;

 

12 | Puntentelling individueel klassement

·           1e plaats 100 punten                        16e plaats 15 punten
·           2e plaats   90 punten                        17e plaats 14 punten
·           3e plaats   80 punten                        18e plaats 13 punten
·           4e plaats   70 punten                        19e plaats 12 punten
·           5e plaats   60 punten                        20e plaats 11 punten
·           6e plaats   50 punten                        21e plaats 10 punten
·           7e plaats   40 punten                        22e plaats   9 punten
·           8e plaats   30 punten                        23e plaats   8 punten
·           9e plaats   28 punten                        24e plaats   7 punten
·         10e plaats   26 punten                        25e plaats   6 punten
·         11e plaats   24 punten                        26e plaats   5 punten
·         12e plaats   22 punten                        27e plaats   4 punten
·         13e plaats   20 punten                        28e plaats   3 punten
·         14e plaats   18 punten                        29e plaats   2 punten
·         15e plaats   16 punten                        30e plaats   1 punt

In het geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigden, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt.

Alle renners doen mee in het klassement ongeacht hun nationaliteit. Dit geldt ook voor renners die via een wildcard deelnemen. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussenstanden en totaalstanden zullen spoedig mogelijk worden gepubliceerd op www.topcompetitie.nu en de KNWU-website.

 

13 | Individueel jongeren klassement (U23):

Het competitieklassement voor beloften komt tot stand door opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners. De behaalde punten in de wedstrijduitslag worden doorberekend in het individueel jongeren klassement. Volgens het puntenschema (zie individueel klassement) ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende U-23 renners punten. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten behaald in alle wedstrijden waarvan in het kader deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van elke competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui van het jongerenklassement. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt deze leiderstrui gedragen in “de koers”. In het geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigden, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt.

Alle renners doen mee in het klassement ongeacht hun nationaliteit. Dit geldt ook voor renners die via een wildcard deelnemen. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussenstanden en totaalstanden zullen spoedig mogelijk worden gepubliceerd op www.topcompetitie.nu en de KNWU-website.

 

14 | Individueel clubrenner klassement

Het competitieklassement voor beste Clubrenner komt tot stand door opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners. De behaalde punten in de wedstrijduitslag worden doorberekend in het individueel klassement. Volgens het puntenschema (zie individueel klassement) ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende Clubrenners punten. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten behaald in alle wedstrijden waarvan in het kader deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van elke competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui van het beste Clubrennersklassement. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt deze leiderstrui gedragen in “de koers”. In het geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigden, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt.

Alle renners doen mee in het klassement ongeacht hun nationaliteit. Dit geldt ook voor renners die via een wildcard deelnemen. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussenstanden en totaalstanden zullen spoedig mogelijk worden gepubliceerd op www.topcompetitie.nu en de KNWU-website.

 

15 | Definitie Clubrenner

Een renner uitkomende voor een clubteam en in het bezit van een elite / U23 zonder contract licentie waarbij het team op de licentie een club is, en geen UCI team.

 

16 | Individueel Bergklassement

Het competitieklassement voor de beste klimmer komt tot stand door opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de bergpunten die per wedstrijd behaald kunnen worden. De behaalde punten per wedstrijd worden doorberekend in het individueel klassement. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten behaald in alle wedstrijden waarvan in het kader deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van elke competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui van de bergtrui. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt deze leiderstrui gedragen in “de koers”. In het geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigden, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt.

Alle renners doen mee in het klassement ongeacht hun nationaliteit. Dit geldt ook voor renners die via een wildcard deelnemen.

 

17 | Puntentelling bergklassement

Er zijn bergsprints in de 3 Limburgse koersen en de klimtijdrit Vaals. Tevens is er 1 bergsprint in de Craft Ster van Zwolle en de Simac Omloop der Kempen. De klimtijdrit kent een mylaps/chip-traject en daarmee 1 bergsprint. De 3 Limburgse klimkoersen hebben minimaal 5 en maximaal 10 bergsprints. Iedere koers heeft een daguitslag van alle bergsprints. De punten voor het Topcompetitie Bergklassement worden toegekend aan de renners in de eindstand van de daguitslag volgens het volgende principe:

In de Simac Omloop de Kempen zijn 5, 3 en 1 punten te verdienen voor resp. de dagwinnaar, de nummers 2 en 3 t.b.v. het Topcompetitie Bergklassement.

De klimtijdrit heeft een mylaps/chip-traject waar een meeting plaatsvindt vanaf de start tot aan een meetpunt ter hoogte van café Buitenlust (de permenance). Deze bergsprint levert 40, 30, 25, 18, 13, 9,  7, 5, 3 en 1 punten op voor de 10 snelste renners op dit traject t.b.v. het Topcompetitie Bergklassement. De 3 Limburgse klimkoersen hebben meerdere bergsprints (minimaal 5 en maximaal 10) waar bij iedere bergsprint 6, 4, 3, 2 en 1 punten zijn te verdienen. De organisator maakt hieruit een dag top-10 op. De top-10 verdient daarmee: 30, 20, 16, 14, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punten voor het Topcompetitie Bergklassement. De totaaltelling van alle punten in het Topcompetitie bergklassement, bepaald de eindwinnaar van het bergklassement. Renners komen enkel in aanmerking voor bergpunten als zij de wedstrijd reglementair hebben uitgereden en dus binnen de tijdslimiet.

 

18 | Wattmeister Klassement

Het competitieklassement voor het Wattmeister klassement komt tot stand door het opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op een nog nader te bepalen protocol. Op vrijdag 28 februari is de `Kick Off Battle` waar alle vaste teams “verplicht” één renner afvaardigen om de Wattmeister Challenge te doen. Deze “indoor” battle wordt verreden op Tacx Neo smarttrainers en de eerste leider mag de trui daags erna dragen (in koers) tijdens de Craft Ster van Zwolle. De trui kan bij de eerste wedstrijd niet worden doorgeschoven naar de nummer 2 of 3 in het klassement bij afwezigheid van de nummer 1. Het record kan op een aantal – nog vast te stellen – data worden aangevallen. Vervolgens zal op een nog nader te bepalen datum de finale verreden worden onder de 10 beste renners in de tussenstand. Daaruit komt dan een winnaar naar voren die zichzelf Wattmeister 2020 mag noemen. De renner die in het bezit is van het record mag op de – zich dan voordoende wedstrijden in de Topcompetitie – de Wattmeister leiderstrui in koers dragen. Informatie over prijzen, data, locaties, reglementen en het protocol zijn te vinden op www.topcompetitie.nu. Er mag worden deelgenomen aan de Wattmeister Challenge door renners van alle nationaliteiten zolang ze maar deel uitmaken van een team of club die deelneemt aan de Topcompetitie, hetzij met een wildcard en daarmee ook de buitenlandse teams.

 

19 | Bonuspunten in finale wedstrijd

In de laatste wedstrijd van de reeks wordt twee keer de bel geluid voor bonuspunten die meetellen in het individueel klassement. In een later stadium zal kenbaar worden gemaakt in welke rondes dit plaatsheeft. Na het luiden van de bel zullen bij de eerstvolgende passage over de finish punten verdeeld worden onder de nummers 1, 2 en 3 die dan de finish passeren. Deze punten tellen door in alle individuele klassementen behoudens het Berg- en Wattmeister Klassement.

 

20 | Bonuspunten

·           1e plaats  15 punten
·           2e plaats  10 punten
·           3e plaats    5 punten

 

21 | Strijdlustigste renner

Elke wedstrijd wordt een renner benoemd tot de strijdlustigste renner. Deze renner wordt net als de leiders in de klassementen na afloop van de wedstrijd gehuldigd. De competitieleider van de Topcompetitie maakt 10km voor het einde van de koers de naam bekend bij de jury waarna de naam wordt afgeroepen over het radio tour kanaal.

 

22 | Klimtijdrit

Aan de individuele klimtijdrit kunnen maximaal 5 en minimaal 3 renners deelnemen. De tijdrit telt zowel in het individuele klassement als het ploegenklassement mee.  De puntentelling voor de tijdrit is identiek aan die van een reguliere koers, zoals eerder beschreven, behoudens in een meerdaagse.

Bij een tijdrit en/of proloog in een meerdaagse geldt een andere puntentelling en zullen alle renners (min. 5 en max. 7) van ieder team moeten deelnemen teneinde te mogen deelnemen aan de volgende etappe. Bij alle tijdritten zullen de renners de presentielijst moeten tekenen. Bij alle tijdritten binnen de Topcompetitie hanteren we een tijdslimiet van maximaal 33% van de dagwinnaar.

 

23 | Ploegentijdrit

Aan de ploegentijdrit kunnen maximaal 6 en minimaal 4 renners deelnemen. De tijdrit telt zowel in het individuele klassement als het ploegenklassement mee. De puntentelling voor het ploegenklassement is afwijkend aan die van een reguliere koers waarbij de in acht moet worden genomen dat de tijd van de 4de renner telt aan de finish.

De punten worden bij een ploegentijdrit als volgt toegekend op de uitslag:
·         1e   plaats 100 punten                        11e plaats 28 punten        21e plaats 3 punten
·         2e   plaats   75 punten                        12e plaats 26 punten        22e plaats 2 punten
·         3e   plaats   50 punten                        13e plaats 24 punten        23e plaats 1 punten
·         4e   plaats   40 punten                        14e plaats 22 punten        24e plaats 0 punten
·         5e   plaats   45 punten                        15e plaats 20 punten        25e plaats 0 punten
·         6e   plaats   40 punten                        16e plaats 15 punten
·         7e   plaats   35 punten                        17e plaats 10 punten
·         8e   plaats   33 punten                        18e plaats   8 punten
·         9e   plaats   32 punten                        19e plaats   7 punten
·         10e plaats   30 punten                        20e plaats   5 punten

De puntentelling voor het individueel klassement is afwijkend aan die van een reguliere koers. Alle renners van iedere team, die in dezelfde tijd finishen als de 4de man van het team krijgen punten toegekend voor het individueel klassement volgens onderstaande puntentelling:

 

24 | Puntentelling individueel klassement bij een ploegentijdrit

·           1e plaats   50 punten                        16e plaats   8 punten
·           2e plaats   40 punten                        17e plaats   7 punten
·           3e plaats   30 punten                        18e plaats   6 punten
·           4e plaats   35 punten                        19e plaats   5 punten
·           5e plaats   30 punten                        20e plaats   4 punten
·           6e plaats   25 punten                        21e plaats   3 punten
·           7e plaats   23 punten                        22e plaats   2 punten
·           8e plaats   20 punten                        23e plaats   1 punten
·           9e plaats   18 punten                        24e plaats   1 punten
·         10e plaats   16 punten                        25e plaats   1 punten
·         11e plaats   13 punten
·         12e plaats   12 punten
·         13e plaats   11 punten
·         14e plaats   10 punten
·         15e plaats     9 punten

Toelichting: Stel dat het winnende team met vijf renners in dezelfde tijd over de finish komen, dan krijgen deze vijf renners allemaal 50 punten in hun individuele stand toegekend. De eventueel geloste ploegmaten krijgen geen punten.

 

25 | Puntentelling

Alle renners (ongeacht nationaliteit) van deelnemende ploegen aan de Topcompetitiewedstrijden tellen mee in de diverse klassementen, dus ook de ploegen met een wildcard en eventuele districtsteams. Renners die uitkomen voor hun district worden in de individuele klassementen opgenomen met vermelding van hun clubnaam en niet met vermelding van het district. Hiermee wordt voorkomen dat men in de individuele klassementen tweemaal voorkomt.

 

26 | Puntentelling meerdaagse

Bij een meerdaagse wedstrijd worden na iedere rit punten toegekend volgens onderstaande telling:

–       Etappe meerdaagse
·           1e plaats  25 punten
·           2e plaats  20 punten
·           3e plaats  15 punten
·           4e plaats  10 punten
·           5e plaats    5 punten

De meerdaagse zal een eigen klassement voeren op tijd, met een algemeen individueel- en ploegenklassement. Details hieromtrent volgen later vanuit de betreffende organisator. Nadat het klassement is opgemaakt door de organisator, zullen er punten worden vergeven voor de Topcompetitie die identiek zijn aan de puntentelling van een reguliere wedstrijd.

 

27 | Puntentelling individueel klassement

·           1e plaats 100 punten                        16e plaats 15 punten
·           2e plaats   90 punten                        17e plaats 14 punten
·           3e plaats   80 punten                        18e plaats 13 punten
·           4e plaats   70 punten                        19e plaats 12 punten
·           5e plaats   60 punten                        20e plaats 11 punten
·           6e plaats   50 punten                        21e plaats 10 punten
·           7e plaats   40 punten                        22e plaats   9 punten
·           8e plaats   30 punten                        23e plaats   8 punten
·           9e plaats   28 punten                        24e plaats   7 punten
·         10e plaats   26 punten                        25e plaats   6 punten
·         11e plaats   24 punten                        26e plaats   5 punten
·         12e plaats   22 punten                        27e plaats   4 punten
·         13e plaats   20 punten                        28e plaats   3 punten
·         14e plaats   18 punten                        29e plaats   2 punten
·         15e plaats   16 punten                        30e plaats   1 punt

 

28 | Winnaars Topcompetitie 2020

–       De winnaar van het ploegenklassement van de Topcompetitie is het team dat na de laatste wedstrijd eerste staat in het ploegenklassement.
–       De winnaar van het individueel klassement van de Topcompetitie is de renners die na de laatste wedstrijd eerste staat in het individueel klassement van de Topcompetitie.
–       De winnaar van het jongerenklassement van de Topcompetitie is de renners die na de laatste wedstrijd eerste staat in het jongerenklassement van de Topcompetitie.
–       De winnaar van het bergklassement is de renner die na de laatste wedstrijd eerste staat in het bergklassement.
–       De winnaar van het individueel clubrenner klassement van de Topcompetitie is de renner die na de laatste wedstrijd eerste staat in het clubrenner klassement.
–       De winnaar van het Wattmeister klassement van de Topcompetitie is de renner die na de laatste wedstrijd eerste staat in het Wattmeister klassement.

 

29 | Doorschuiven leiderstruien

Leiderstruien schuiven door bij de volgende situaties;
·         Indien een leider van een klassement niet aanwezig is, schuift de leiderstrui van ieder klassement automatisch door naar de eerstvolgende renner in de stand t/m plek 3.
·         Indien een leider van een klassement, 2 of meerdere klassementen aanvoert, zal hij de belangrijkste trui in koers dragen en zal de andere leiderstrui(en) die hij heeft, gedragen worden door de nummer 2 in het betreffende klassement. De belangrijkheid van truien gaat van oranje, wit, blauw naar de bolletjestrui.

 

30 | Opschonen klassementen

Opschoning van klassementen vindt plaats indien:

–       Een renner gedurende het jaar (en dus voor afloop van de Topcompetitie) een prof A contract aanvaard. Hij wordt dan geschoond uit alle klassementen waarin hij voorkomt, behoudens zijn behaalde punten voor het ploegenklassement.
–       Een elite/U23 zc.renner gedurende het jaar (en dus voor afloop van de Topcompetitie) een prof B contract aanvaard bij een buitenlandse ploeg en niet meer deelneemt aan de competitie. Hij wordt dan geschoond uit alle klassementen waarin hij voorkomt, behoudens zijn behaalde punten voor het ploegenklassement.
–       Een renner deel uitmaakt van een team of club die niet of met een te laag aantal renners kwam opdagen bij een Topcompetitie koers. In dit geval geldt dat dan voor het gehele team inclusief het ploegenklassement.

 

31 | Promoveren/degraderen

Naast de zeven clubs uit de eindstand van het ploegenklassement van de Topcompetitie 2020, die zich automatisch handhaven in de Topcompetitie 2020, ontvangen de 3 hoogst geplaatste club(combinatie)selecties in de geschoonde einduitslag van het ploegenklassement van de clubcompetitie 2020, een uitnodiging om deel te nemen aan de Topcompetitie in 2021. Promotie is geen verplichting. Wanneer een club geen interesse heeft, dan schuift nummer 4 uit de Clubcompetitie ploegeneindstand door. Bij meerdere clubs zonder interesse volgt de 5de club en zo verder. Bij het afhaken van één van de 7 handhavers uit de eindstand van het ploegenklassement van de Topcompetitie 2019, wordt deze plaats opgevuld aan de hand van de eindstand van het ploegenklassement van de clubcompetitie 2020. In geval van een veranderende club(combinatie)selectie tussen de clubcompetitie 2020 en topcompetitie 2021 moet de KNWU akkoord geven, anders verspeelt men het recht op deelname.

 

32 | Ploegleiderswagens

Er wordt maximaal één  ploegleidersauto’s per team toegelaten in de karavaan. De volgorde van de ploegleiderswagens komt tot stand door loting voorafgaand aan de eerste wedstrijd. Na de eerste wedstrijd is het ploegenklassement van de Topcompetitie leidend en in de Ronde van Noord-Holland de stand in het individueel klassement na de proloog en 1e etappe.

 

33 | Competitieleider in de karavaan

De competitieleider zal in alle Topcompetitiekoersen in de karavaan meerijden met een eigen voertuig op de vaste positie 5 in de karavaan. De competitieleider wordt gereden door een wagen van Bioracer en heeft bijzondere bevoegdheden aangezien in deze wagen ook de strijdlustigste renner wordt gejureerd. De bestuurder van deze wagen zal dit jureren en zal – indien mogelijk – naar iedere kopgroep kunnen rijden om zicht op het koersverloop te houden. Dit na toestemming en in goed overleg met de jury en zonder de werkzaamheden van de ploegleiders te hinderen.

 

34 | Rugnummers en kaderplaatjes

Er wordt gereden met vaste rugnummers en kaderplaatjes gedurende alle Topcompetitiekoersen.
Een specificatie van deze lijst is op te vragen bij Stichting Topcompetitie en te vinden op  www.topcompetitie.nu.

 

35 | Wildcards algemeen

In iedere Topcompetitiewedstrijd zijn 3 wildcards te verkrijgen. Het staat de organisator vrij om 1 wildcard te vergeven. De andere 2 wildcards worden vergeven door Stichting Topcompetitie. Bij de individuele en ploegentijdritten mag Stichting Topcompetitie 7 extra wildcards vergeven. Daarmee komt het maximaal aantal deelnemende teams in de tijdritten (buiten de tijdritten in een meerdaagse) op 30 ploegen. De aanvraag van alle wildcards loopt via Cycling Service. Wildcards kunnen worden aangevraagd door Nederlandse clubs (die niet al deelnemen aan de Topcompetitie), districtsteams, buitenlandse clubs, buitenlandse regio en/of nationale teams en Nederlandse continental teams die niet deelnemen aan de Topcompetitie. Een Nederlander rijdend voor een buitenlands continental team, mag met zijn eigen vereniging en/of via een districtsploeg deelnemen. Districtsploegen mogen uitsluitend worden samengesteld uit renners van clubs of continental teams die niet deelnemen aan de Topcompetitie. De wildcards worden vergeven door de organisator. Het inschrijfgeld bedraagt        € 250,- excl. 21% btw per wildcard. Dit wordt voldaan aan de organisator die dit vervolgens afdraagt aan Stichting Topcompetitie.

 

36 | Wildcards voor Nederlandse Continental Teams

Nederlandse Continental teams die niet deelnemen aan de Topcompetitie kunnen over de hele reeks maximaal 4 wildcards verkrijgen. Het inschrijfgeld bedraagt € 250,- excl. 21% btw per wildcard. Dit wordt voldaan aan de organisator die dit vervolgens afdraagt aan Stichting Topcompetitie.

 

37 | Wildcards voor Buitenlandse teams

Wildcards kunnen worden aangevraagd door Buitenlandse clubteams, buitenlandse regio en/of nationale teams. Niet door Buitenlandse continental teams. Het inschrijfgeld bedraagt € 250,- excl. 21% btw per wildcard. Dit wordt voldaan aan de organisator die dit vervolgens afdraagt aan Stichting Topcompetitie.

 

38 | Toelichting Joker Wildcard

Indien een club op basis van een wildcard startgelegenheid heeft gekregen tot een Topcompetitiekoers en daaruit voortvloeiend één of meerdere leiderstruien heeft bemachtigd dan krijgt deze clubs in de eerstvolgende Topcompetitiekoers automatisch een nieuwe wildcard, mits deze club de betreffende renner(s) in de leiderstrui(en) ook opstelt en daadwerkelijk aan de start brengt.

Indien een club – die op basis van een wildcard startgelegenheid heeft gekregen – een leiderstrui verliest, dan krijgt deze clubs in de eerstvolgende Topcompetitiekoers automatisch een nieuwe wildcard om deze trui te heroveren, mits de betreffende renner op plek 2 of 3 staat in het betreffende klassement. Voorwaarde is wel dat deze club de betreffende renner(s) ook opstelt en daadwerkelijk aan de start brengt en de afdracht voor de wildcard aan de organisator voldoet.

 

39 | Wedstrijden

Zie Hoofdstuk Kalender, Jaarlijkse Besluiten 2020.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram