Ster van Zwolle

Ster van Zwolle

Reglement Holland Cup 2021

1De Holland Cup wordt als open competitie verreden onder auspiciën van de UCI.
2Aan deze competitie kan worden deelgenomen door Nederlandse (Pro) Contintentale ploegen, buitenlandse Continentale ploegen, max. 2 buitenlandse (Pro) Continentale ploegen, nationale selecties, district-ploegen en zowel Nederlandse als buitenlandse clubs. Dit is volgens de richtlijnen van de UCI omschreven in art. 201.005 van het UCI-reglement
3Inschrijving
Ploegen en clubs kunnen zich niet direct inschrijven voor deelname aan de Holland Cup. Er zal via Cycling Service ‘per’ koers een accreditatie verzoek moeten worden ingediend voor deelname. Aangenomen mag worden dat een Nederlands continentaal team, alle Holland Cup koersen mag rijden. Clubs zullen moeten opteren voor een wildcard
4Prijzengeld
Er is geen apart prijzenschema voor de Holland Cup. De uitkering van reguliere prijzengelden loopt via Cycling Service en gaat volgens het – door het UCI voorgeschreven – schema, geldend voor een UCI 1.2 wedstrijd. Mogelijk zullen er materiele prijzen worden vergeven voor de (eind)winnaars
5Transponders
Bij alle wedstrijden zijn transponders verplicht. KNWU-licentiehouders rijden met hun eigen – bij de KNWU geregistreerde – transponder. De KNWU-jury zorgt voor transponders voor de buitenlandse renners
6Ploegensamenstelling
Er wordt in alle wedstrijden gereden met maximaal 25 ploegen bestaande uit van maximaal 7 en minimaal 5 renners. Deze ploegen kunnen samengesteld worden uit renners behorende tot de categorie Elite en Beloften (U23) met en zonder contract
7Klassement
Per wedstrijd wordt aan de hand van de wedstrijduitslag een competitieklassement opgemaakt voor het ploegenklassement en individueel algemeen klassement
8Ploegenklassement
Het competitieklassement voor ploegen komt tot stand door het opmaken van een ploegenuitslag per wedstrijd. Deze uitslag is op basis van de eerste drie renners van één ploeg in de uitslag. Op grond van deze uitslag worden de punten voor de competitie toegekend aan de ploegen volgens onderstaand schema.
Ploegen, ex aequo in het ploegenklassement, zullen worden gerangschikt op basis van de plaats uitslag van hun beste drie renners. Is ook dan nog de stand gelijk, dan is de positie van de beste renner bepalend.
Alle ploegen met minimaal drie geklasseerde renners eindigen bovenaan in de ploegenuitslag per wedstrijd. Alle ploegen met twee uitrijders worden daarna op volgorde in de uitslag gezet. Daarna alle ploegen met 1. Ploegen zonder uitrijders zullen geen punten worden toegekend.
Winnaar wordt de ploeg die de meeste punten scoort in het totaalaantal wedstrijden waaraan, in het kader van de competitie, wordt deelgenomen.
De punten voor het ploegenklassement worden per wedstrijd als volgt toegekend:
1. 30 pnt; 2. 28 pnt; 3. 26 pnt; 4. 24 pnt; 5. 22 pnt; 6. 20 pnt; 7. 19 pnt; 8. 18 pnt;
9. 17 pnt; 10. 16 pnt; 11. 15 pnt; 12. 14 pnt; 13. 13 pnt; 14. 12 pnt; 15. 11 pnt; 16. 10 pnt;
17. 9 pnt; 18. 8 pnt; 19. 7 pnt; 20. 6 pnt; 21. 5 pnt; 22. 4 pnt; 23. 3 pnt; 24. 2 pnt; 25. 1 pnt.
Na elke wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt. Alle renners van ploegen die meedoen kunnen punten halen voor het ploegenklassement ongeacht nationaliteit
9Individueel klassement
Het competitieklassement voor individuele renners komt tot stand door opmaak van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners. Volgens onderstaand puntenschema ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende renners punten. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten heeft behaald na afloop van alle wedstrijden waaraan in het kader van deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van iedere competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui. De leiderstrui mag niet in koers gedragen worden.
De punten voor het individueel klassement worden per wedstrijd als volgt toegekend;
1e 100 pnt; 2e 80 pnt; 3e 70 pnt; 4e 60 pnt; 5e 50 pnt; 6e 40 pnt; 7e 36 pnt; 8e 32 pnt; 9e 30 pnt; 10e 28 pnt; 11e 26 pnt; 12e 24 pnt; 13e 22 pnt; 14e 20 pnt; 15e 18 pnt; 16e 16 pnt; 17e 14 pnt; 18e 13 pnt; 19e 12 pnt; 20e 11 pnt; 21e 10 pnt; 22e 9 pnt; 23e 8 pnt; 24e 7 pnt; 25e 6 pnt;
26e 5 pnt; 27e 4 pnt; 28e 3 pnt; 29e 2 pnt; 30e 1 pnt.
In het geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigden, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt. Alle deelnemende renners doen mee in het klassement ongeacht nationaliteit
10Uitslagen
De uitslagen worden opgemaakt door de KNWU jury, waarna deze verwerkt worden op het online platform van de Holland Cup te weten www.hollandcup.cc. Hier zal dan ook de tussen- en eindstand te zien zijn van het ploegenklassement en individueel klassement in de Holland Cup
11Winnaars Holland Cup
De winnaar van het ploegenklassement van de Holland Cup is het team dat na de laatste wedstrijd eerste staat in het ploegenklassement van de Holland Cup.
De winnaar van het individueel klassement van de Holland Cup is de renners die na de laatste wedstrijd eerste staat in het individueel klassement van de Holland Cup
12Ploegleiderswagens
Er worden maximaal 25 ploegleidersauto’s toegelaten in de karavaan. Eén per ploeg. De volgorde van de ploegleiderswagens komt tot stand door loting tijdens de ploegleidersvergadering, zoals omschreven in het UCI reglement. Er wordt dus geen rekening gehouden met de standen in de Holland Cup
13Wildcards
In iedere Holland Cup wedstrijd zijn minimaal drie wildcards te verkrijgen door Nederlandse clubs en/of districtsploegen. Het inschrijfgeld ad. € 200,- excl. btw wordt voldaan aan de Stichting Holland Cup. De organisator mag maximaal één wildcard toekennen aan een club die om moverende redenen is vrijgesteld van betaling van inschrijfgeld. De aanmelding en inschrijving voor een wildcard geschiedt via Cycling Service. Het veto voor keuze blijft bij de organisator van de wedstrijd
14Toelichting Joker Wildcard
Als een club op basis van een wildcard startgelegenheid heeft gekregen tot een Holland Cup koers en vervolgens de leiderstrui heeft bemachtigd, dan krijgt deze club in de eerstvolgende Holland Cup koers automatisch een nieuwe wildcard. Voorwaarde is wel dat deze club de betreffende renner in de leiderstrui ook opstelt en daadwerkelijk aan de start brengt. Tevens blijft de verplichting tot het voldoen van de € 200,- excl. btw voor de wildcard aan de Stichting Holland Cup